Kamal Hamdan: "Els reptes polítics i econòmics de la 'Primavera Àrab': una primera lectura".


La segona xerrada de les XV Jornades Àrabs de Barcelona va anar a càrrec de Kamal Hamdan, economista i director executiu del «Consultation and Research Institute» de Beirut (Líban), que sota el títol «Els reptes polítics i econòmics de la "Primavera Àrab": una primera lectura», va fer una aproximació al context polític i econòmic que ha marcat la història del món àrab durant els darrers decennis i que ha conclòs amb l'inici d'una nova etapa oberta per les revolucions als països àrabs. A partir de finals de la dècada dels anys seixanta del segle passat, el nacionalisme àrab de tendència progressista i laic entra en crisi amb la desfeta de l'Egipte de Nasser a la Guerra dels Sis Dies de 1967. Llavors, amb el suport dels EUA, comença un període d'hegemonia dels països àrabs "moderats", conservadors i fonamentalistes (encapçalats per l'Aràbia saudita) que, a més, imposen un model econòmic de tipus rendista basat en l'exportació dels hidrocarburs que ha generat una acumulació de capital que, enlloc d'invertir-se en millorar l'economia productiva i els serveis socials (sanitaris, educatius, etc.), s'ha utilitzat per treure-li rendibilitat a través dels mercats financers i les inversions de caràcter especulatiu, per finançar un consum ostentós i promoure la corrupció i el clientelisme entre les elits polítiques i socials.

Aquest model econòmic mostrarà la seva feblesa amb el triomf de les polítiques neoliberals impulsades pels governs occidentals i les institucions internacionals com el FMI, el Banc Mundial i l'OMC durant els anys 80 i 90 del segle passat, que imposaran als països àrabs polítiques d'ajust, desregularització i obertura dels mercats al capital estranger i desmantellament dels escassos serveis públics que es proporcionaven a la població. En resum, segons Kamal Hamdan, la confluència d'un model de desenvolupament econòmic rendista i de la imposició de les polítiques neoliberals crearan un còctel explosiu que esclatarà amb la crisi econòmica mundial del 2008 i alimentaran un descontentament entre amplis sectors socials que donarà lloc a les revolucions i revoltes dels països àrabs de finals de l'any 2010 i començaments del 2011.
Finalment, Kamal Hamdan destaca la importància que el nou període iniciat amb la "Primavera Àrab" suposa per a Europa i per a les seves relacions amb els seus veïns àrabs. El potencial d'una possible integració política i social de les dues ribes del Mediterrani seria, sens dubte, beneficiosa per les dues parts. Però cal, entre altres factors, que Europa canviï el seu rol respecte a una política exterior sovint massa subordinada als interessos dels EUA, com ha quedat ben palès en el seu paper davant el major conflicte actualment existent en el Pròxim Orient, el conflicte entre els israelians i els palestins.

No hay comentarios:

Publicar un comentario