Líban: “Suport a l’estratègia de tractament de residus municipals al municipi de Riit”.

Localització: Departament de Moyen Bekaa al Municipi de Ritt.

Riit malgrat la seva localització geogràfica propera a Beirut, és una vida amb pocs recursos, per fer front a les obligacions que te la municipalitat, l’estat via el ministeri de les municipalitats, no compleix el rol que li pertoca, els impostos locals no arriben a suplir les necessitats d’aigua i electricitat, salubritat, afers socials, medi ambient i gestió de residus.

Una de les necessitats urgents és la de resoldre el problema de la recollida de brossa dels carrers diàriament, que actualment s’està fent amb un tractor, de forma poc eficient i sense garanties de salubritat, s’estan abocant en un espai poc recomanat i condicionat, i no hi ha cap criteri de selecció.

SOCI LOCAL: Secours Populaire Libanais (SPL).

ACTIVITATS:
- Disseny d’una estratègia de gestió de residus, per 18 mesos, on participa el SPL, l’ADDM, la municipalitat i supervisa l’ACP. Que incorpora, necessitats, solucions i incidència en la població (escola, jardí d’infància, municipalitat centre sanitari).
- Aportar equipament. Contenidors i un camió amb capacitat de rec.
- Reparació de l’abocador i la preparació d’un centre de residus.

COFINANÇADORS:
-Mancomunitat de municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

Incorporació de la dona al món del treball a Balbeek – Líban.

Localització: Balbeek – Nord de la Vall de la Beka – Líban.

A partir de l’execució del projecte es pretén incidir en el nivell d’atur entre les dones, en aquest cas del municipi de Balbeek , zona molt poc desenvolupada del Líban, de caràcter molt agrari, on les dones tenen moltes dificultats d’accedir al món del treball.

L’estratègia que s’ha escollit passa per reduir l’índex d’analfabetisme, incrementant la formació en alguns àmbits concrets , que resulten de demandes de les mateixes dones.

SOCI LOCAL: Secours Populaire Libanais (SPL).

ACCIONS:
-Incrementar els espais de formació no formal per a dones i joves en el municipi de Balbeek.
-Incrementar la formació entre les dones del municipi.
-Incrementar el nivell de participació social, econòmica i política de les dones en el municipi.

COFINANÇADAOR
-Fons de cooperació al desenvolupament.

Líban: Clínica Mòbil per Adloun.

Localització: Districte de Zahrani, Sud del Líban.

El projecte pretén donar atenció al màxim de població allunyada dels centres de salut amb dificultats d’accés degut a la situació, en zones on cal una actuació immediata, on les estructures sanitàries són inexistents o bé aquelles governamentals o privades són insuficients per a la població local. Zones on hi ha un increment de la pobresa, degut a la situació econòmica, social, política que afecta a una població civil libanesa majoritàriament sense recursos ni equipaments suficients.

SOCI LOCAL: Secours Populaire Libanais (SPL).

ACCIONS:
- S’ha equipat una clínica mòbil amb els recursos humans i tècnics necessaris per realitzar les tasques d’atenció sanitària, prevenció i educació en la salut.
- S’ha realitzat una atenció sanitària primària a les diferents comunitats aïllades, realitzant les atencions i els diagnòstics pertinents a la població beneficiaria.
- Activació d’un servei d’avís per les situacions d’emergència.

COFINANÇADOR:
-Fons Català de Cooperació al desenvolupament.