Líban: “Suport a l’estratègia de tractament de residus municipals al municipi de Riit”.

Localització: Departament de Moyen Bekaa al Municipi de Ritt.

Riit malgrat la seva localització geogràfica propera a Beirut, és una vida amb pocs recursos, per fer front a les obligacions que te la municipalitat, l’estat via el ministeri de les municipalitats, no compleix el rol que li pertoca, els impostos locals no arriben a suplir les necessitats d’aigua i electricitat, salubritat, afers socials, medi ambient i gestió de residus.

Una de les necessitats urgents és la de resoldre el problema de la recollida de brossa dels carrers diàriament, que actualment s’està fent amb un tractor, de forma poc eficient i sense garanties de salubritat, s’estan abocant en un espai poc recomanat i condicionat, i no hi ha cap criteri de selecció.

SOCI LOCAL: Secours Populaire Libanais (SPL).

ACTIVITATS:
- Disseny d’una estratègia de gestió de residus, per 18 mesos, on participa el SPL, l’ADDM, la municipalitat i supervisa l’ACP. Que incorpora, necessitats, solucions i incidència en la població (escola, jardí d’infància, municipalitat centre sanitari).
- Aportar equipament. Contenidors i un camió amb capacitat de rec.
- Reparació de l’abocador i la preparació d’un centre de residus.

COFINANÇADORS:
-Mancomunitat de municipis de l’Àrea metropolitana de Barcelona.

No hay comentarios:

Publicar un comentario