"La situació de la dona al Líban: una oportunitat per a promoure la igualtat de gènere" (Sobre Terreny, febrer 2011)

La lluita per la igualtat de drets entre homes i dones és un dels eixos vertebradors de la política d’actuació de l’Associació Catalana per la Pau (ACP). Aquest principi identitari de l’organització s’intenta concretar en programes diversos de desenvolupament, sensibilització i educació. Un clar exemple d’aquest plantejament és un projecte que s’ha portat a terme recentment al Líban, de manera conjunta amb una de les entitats d’aquest país amb més experiència en la defensa dels drets de la dona, la League for Lebanese Women’s Right (LLWR). El projecte té com a principal objectiu contribuir a un procés d’aprofundiment en la democràcia del Líban, especialment pel que fa al reconeixement dels drets de la població femenina. Llegir més...

No hay comentarios:

Publicar un comentario